apšvaistyti

apšvaistyti
1 apšvaistýti 1. tr. apkulti, apmušti: Aš apšvaisčiáu aną (arklį) gerai, i bijo Žr. Kumščioja tarnaites savo sudžiūvusia ranka, o kad pasipriešina, tada ir pagaikščiu apšvaisto Blv. 2. refl. sukinėjantis pamosikuoti kuo aplink: Išėjus apsišvaisčiaũ su šluota tamso[je] lauke, ale nieko nebuvo, o šunys puolė Jrb. Vienas jų (žmogžudžių) su savo kartiniu tę apsišvaistýdamas aukštai į medį padūrė ir josios kulnį patropyjo Jrk48. 3. refl. greit aplakstyti, apsisukioti: ^ Apsišvaĩsto, apsišvaĩsto ir vėl kertėn stoja (šluota) Pnd. 4. tr. greitai sukantis aptvarkyti, sudoroti: Čia katės reikia – tuoj apšvaistýtų visas žiurkes Ėr. | refl. tr., intr. Š: Greit apsišvaistýk, pamilžk karves, pašerk kiaules, ir galėsim eit Skr. Apsišvaistýtumėm šitą žemę visą ir dabar Vb. \ švaistyti; apšvaistyti; atšvaistyti; iššvaistyti; nušvaistyti; pašvaistyti; prašvaistyti; prišvaistyti; sušvaistyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • apšvaistyti — 2 apšvaistyti 1. K iter. apšviesti 1. | refl. K, BsPI44, Sln: Su žiburiu apsišvaistyk J. 2. refl. prasigiedryti: Po valandos apsišvaistė dangus BsMtII58(Srd). švaistyti; apšvaistyti; įšvaistyti; išsišvaistyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsišvaityti — 1 apsišvaityti žr. 1 apšvaistyti 3 (refl.): Atsinešė balanę, apsišvaitė visur po kamarą ir pamatė ant karties juodą juodą gaidį LMD(Rz). švaityti; apsišvaityti; atšvaityti; nušvaityti; pašvaityti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšvaistryti — žr. 1 apšvaistyti 1: Kai pareisiu iš turgelio, su šakaliu apšvaistrysiu (d.) Bdr. švaistryti; apšvaistryti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšvaityti — 2 apšvaityti žr. 2 apšvaistyti 1. | prk.: Eik tu, stiprybe, šen apmišvaityti brš. švaityti; apšvaityti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšvaistyti — 1 atšvaistyti 1. tr. Š atmėtyti, atsvaidyti. 2. refl. Užv, Up atsiginti švaistantis: Paduok kokią šatrą, jis tuojau atsišvaistys [nuo žąsų] Vdk. | Atsišvaĩstė (atsišaudė) nu šunų Sd. švaistyti; apšvaistyti; atšvaistyti; iššvaistyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsišvaistyti — 2 išsišvaistyti Ds iter. iššviesti 3 (refl.): Nelis, išsišvaistỹs Gs. Kasdien rodo lytų – ir vėl išsišvaĩsto Skr. Rytą debesiavo, paskui išsišvaĩstė Grš. Kad kiek išsišvaistyt, tai eičia laukan bulbų paskast Švnč. švaistyti; apšvaistyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššvaistyti — 1 iššvaistyti tr. 1. BŽ472 išmėtyti, išsvaidyti į visas puses: Girtas parėjęs jis viską iššvaistìs Vad. 2. pamostaguoti į visas puses: Ubago botagu iššvaistomos triobos, kad pelės išnyktų Brž. 3. mosikuojant, švaistant kuo išgainioti, išvaikyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušvaistyti — 1 nušvaistyti 1. tr. Š, NdŽ numėtyti, nublaškyti, nusvaidyti: Valo stalą: nušvaistys trupinius an aslos, ir tiek LTR(Vlkv). | refl. tr.: Ligonis nusišvaĩstė visus apklotus, dega karščiu Ėr. 2. tr. NdŽ paviršutiniškai, greitai nupjauti: Tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušvaistyti — 2 nušvaistyti 1. K iter. nušviesti 1. 2. refl. B138, N, Ėr, Ds, Skr iter. nušviesti 4 (refl.): Bus giedra, bo oras nusišvaĩstė J. Jau dangus nusišvaĩstė Rs. Nusišvaistė visas dangus, regis saulės spindulys LTR(Lkč). | prk.: Širdis linksma… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasišvaistyti — 2 pasišvaistyti iter. pašviesti 1 (refl.): Pasišvaistyk su žiburiu, kol atrasi, ko ieškai J. švaistyti; apšvaistyti; įšvaistyti; išsišvaistyti; nušvaistyti; pasišvaistyti; prasišvaistyti; razsišvaistyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”